Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» απονέμεται ετησίως κατά την πρωτοχρονιάτικη πανηγυρική συνεδρίαση  του «Ερμιονικού Συνδέσμου» σε υποψήφιο/ία, ο/η οποίος/α κατά το προηγούμενο της βραβεύσεως ακαδημαϊκό έτος, απέκτησε Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD/Doctorat) από ελληνικό πανεπιστήμιο/πολυτεχνείο ή από ομοταγές προς αυτά αλλοδαπό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) και, είτε είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο οιασδήποτε κοινότητας του Δήμου Ερμιονίδος, είτε κατά τον χρόνο της βραβεύσεώς του/της είναι ο/η ίδιος/α μέλος του «Ερμιονικού Συνδέσμου», ή ένας εκ των γονέων του/ης, τουλάχιστον επί τριετία.

Σε περίπτωση περισσοτέρων προσοντούχων το Βραβείο Αριστείας μοιράζεται ισομερώς.

Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Οι βραβευθέντες ανά έτος (1)

Μετάβαση στο περιεχόμενο