Ετικέτα τακτική συνεδρίαση

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Πρακτικό Νο 9 Θέμα: Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου «Ερμιονικού Συνδέσμου». Σήμερα  Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00’ π.μ. συνήλθαν σε σε τακτική συνεδρίαση όλα τα εκλεγμένα μέλη του «Ερμιονικού  Συνδέσμου», ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου…

Μετάβαση στο περιεχόμενο